Πρότυπο S&W CERT

Το νέο Πρότυπο της Swiss Approval, S&W CERT, απευθύνεται σε μία ευρεία γκάμα επιχειρήσεων όπως καταστήματα, γραφεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, χώροι εκπαίδευσης κ.α. Ορίζει ένα υπεύθυνο άτομο εντός της επιχείρησης, το οποίο είναι υπεύθυνο καθημερινά για να προστατεύει τα υγειονομικά συμφέροντα και την ασφάλεια του κάθε πελάτη και μέλους του προσωπικού της.


Με προσοχή στη λεπτομέρεια και έχοντας ως κύριο στόχο της την ασφάλεια των πελατών και των εργαζομένων της επιχείρησης, η Swiss Approval θα πιστοποιεί τις επιχειρήσεις αυτές που θα συμμορφώνονται με τους κανόνες πρόληψης και αντιμετώπισης (σύμφωνα και παράλληλα με τα πρωτόκολλα της Κυπριακής Δημοκρατίας) του ιού COVID-19 καθώς και άλλων λοιμώξεων και μεταδιδόμενων νοσημάτων.

Οι επιχειρήσεις αναμένεται να αναλάβουν δράση και να πάρουν όλα τα μέτρα πρόληψης και συμμόρφωσης ώστε να επιτύχουν το ασφαλές περιβάλλον λειτουργίας που απαιτεί η κοινωνία.


Οι Πιστοποιημένες Επιχειρήσεις σύμφωνα με το πρότυπο S&W εντάσσονται στο σύστημα της Swiss Approval international Inspection and Certification Body και έχουν το δικό τους κωδικό για την αναγνώριση και επιβεβαίωση της ισχύος του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης τους.