Πρότυπο H&W CERT

Η πρόσφατη πανδημία του Covid-19, δεν αποτελεί φυσικά μια τροφιμογενή ασθένεια, αλλά μια μεταδιδόμενη νόσο που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, ειδικότερα σε κλειστά περιβάλλοντα, με συνωστισμό και έντονη κοινωνική δραστηριότητα. Προσθέτοντας σε αυτό το επιβαρυμένο περιβάλλον και την ανάγκη για ασφαλές τρόφιμο σε όλη την αλυσίδα παρασκευής και σερβιρίσματος, αντιλαμβάνεται πλέον ο καθένας, την μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζει ο τομέας της εστίασης σήμερα αλλά και στο μέλλον.

 

Τα κριτήρια συμμόρφωσης όπως αυτά περιγράφονται στο πρότυπο H&W CERT της Swiss Approval, αποτελούν μια καινοτόμο προσέγγιση και εργαλείο εκτίμησης της συμμόρφωσης, το οποίο αποτελεί και την βάση ριζικών αλλαγών στην καθημερινότητα των μονάδων εστίασης.

 

Ο ορισμός ενός νέου ρόλου του λεγόμενου «H&W Manager» ο οποίος θα επικαλύπτει και τις δραστηριότητες του «Food Business Operator» όπως ήδη προβλέπεται, είναι το πρόσωπο που θα αναλάβει τον συντονισμό τόσο των διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας του τροφίμου, αλλά και την «επιδημιολογική επαγρύπνηση» που απαιτεί ο ρόλος αυτός. Ένα νέο είδος υπηρεσιών σε μόνιμη και καθημερινή βάση είναι πλέον απαίτηση του νέου περιβάλλοντος ασφάλειας που επιδιώκεται μέσα από την υλοποίηση των απαιτήσεων του προτύπου H&W CERT.

 

Ο σκοπός του προτύπου «H&W CERT» Σχήματος Πιστοποίησης, είναι ακριβώς η διασφάλιση των 2 στόχων όπως περιγράφονται παρά κάτω:

  • Τήρηση του κανονισμού HACCP για την ασφάλεια των τροφίμων.
  • Επιδημιολογική επαγρύπνηση και πρόληψη, στα πλαίσια εφαρμογής του λεγόμενου White Process.