Πρότυπο B&W CERT

B&W Certification – Πρότυπο πιστοποίησης μονάδων φιλοξενείας              

“Ενίσχυσε την εμπιστοσύνη- Ενδυνάμωσε την ασφάλεια των πελατών στο ξενοδοχείο και τη διοργάνωσή σου”


Η πιστοποίηση B&W CERT, για τη διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των πελατών στον τομέα της φιλοξενίας, απευθύνεται στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, σε τουριστικά καταλύμματα και clubsκαθως επίσης σε υποδομές φιλοξενίας αθλητικών διοργανώσεων (στάδια), σε διοργανωτές φεστιβάλ και εκδηλώσεων ευρείας συμμετοχής.


Ήδη απο το 2012 η Swiss Approval εκπόνησε το πρώτο πρότυπο για διαχείριση επισκεπτών που τυχόν θα αντιμετώπιζαν προβλήματα υγείας, με τον τίτλο MEDICAL TOURISM FRIENDLY HOTEL – MTFH. Το Δεκέμβριο του 2014, το νέο διεθνές πρότυπο HSTAR I για την υπηρεσία Blue Service, αναπτύχθηκε ειδικά με σκοπό την πιστοποίηση της ασφάλειας της υγείας στους χώρους φιλοξενίας και τις διοργανώσεις μαζικών εκδηλώσεων, και αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της SwissApproval.


Τον Απρίλιο 2020, η Swiss Approval εκδίδει την νέα έκδοση του προτύπου, ανανεωμένο και ενημερωμένο στα νέα δεδομένα της πανδημίας του CONVID19 με αντικείμενο την Ασφάλεια και Υγεία των επισκεπτών σε θέματα επείγουσας ιατρικής φροντίδας και προφύλαξης λοιμώξεων από την Swiss Approval International.


Οι νέες απαιτήσεις που διαμορφώνονται Διεθνώς λόγω της Πανδημίας του CONVID19, στην Τουριστική Βιομηχανία, είναι ριζικά διαφορετικές από τις γνωστές σήμερα. Η ασφάλεια των επισκεπτών από την στιγμή που θα περάσουν την πόρτα ενός τουριστικού καταλύματος, έχει πλέον αποκτήσει νέες διαστάσεις, σε επίπεδο διαχείρισης του επισκέπτη εντός του τουριστικού καταλύματος, και διασφάλισης κατά το μέγιστο δυνατόν της Δημόσια Υγείας.


Η ριζική αναδιοργάνωση της λειτουργίας μιας μονάδας φιλοξενίας,  Ξενοδοχείου ή Καμπινγκ, στα πλαίσια των τρεχουσών συνθηκών, είναι επιβεβλημένη πρόκληση, και η Swiss Approval μέσω μιας Διεθνούς ομάδας εμπειρογνωμόνων και επιστημόνων, προσφέρει στην Διεθνή αγορά ένα εξαιρετικό εργαλείο οργάνωσης των υπηρεσιών των Ξενοδοχείων, που απαντάει σε αυτή την πρόκληση.


Οι βασικές προϋποθέσεις που περιγράφει το νέο πρότυπο B&W CERT της Swiss Approval για την οργάνωση και διοίκηση των υπηρεσιών φιλοξενίας, μεταξύ άλλων πιο εξειδικευμένων είναι:


Η δημιουργία μιας νέας Διεύθυνσης υπηρεσιών, του λεγόμενου B&W department, που θα λειτουργεί παράλληλα με τις υφιστάμενες (Reception, εστίαση, υπηρεσίες δωματίων, κλπ..) και θα έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο 2 βασικές κατηγορίες:


–          Μεταδιδόμενα νοσήματα και επιδημιολογική επιτήρηση (White office). Οργάνωση και εφαρμογή κανόνων υγιεινής, πρόληψης, επαγρύπνησης και επιδημιολογικής επιτήρησης, για την αποφυγή πιθανής μετάδοσης λοιμώδους νοσήματος όπως ο COVID-19, ή για τον περιορισμό της μετάδοσής του, αναφορικά με τους επισκέπτες της μονάδας φιλοξενίας.


–          Μη Μεταδιδόμενα νοσήματα και πρώτες βοήθειες (Blue Office). Διασφάλιση αποτελεσματικότερης επείγουσας ιατρικής φροντίδας και βασικών πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας για τους επισκέπτες της μονάδας φιλοξενίας που τυχόν αντιμετωπίσουν πρόβλημα.

Το ξενοδοχείο δεν θα μπορεί να υπερβεί σε καμία περίπτωση πληρότητα πλέον του 85%, εκτός αν οι οδηγίες των Εθνικών αρχών μιας Χώρας ορίζουν διαφορετικά. Το 15% των ελεύθερων δωματίων θα χρησιμοποιείται για τυχόν καραντίνα επισκεπτών που ήρθαν σε επαφή με επιβεβαιωμένα κρούσματα. Ο αριθμός των υποχρεωτικά ελεύθερων δωματίων υπολογίζεται βάσει αλγορίθμου που λαμβάνει υπόψη την επιφάνεια των κοινόχρηστων χώρων σε σχέση με τον αριθμό των επισκεπτών και την κοινωνική αποστασιοποίηση που ορίζεται.