ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

H Cyprus Business Certification είναι η αποκλειστική αντιπρόσωπος στην Κύπρο των προτύπων B&W CERT, H&W CERT και S&W CERT, του Διεθνούς Ηγετικού Οργανισμού επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων SWISS APPROVAL.

 

Ειδικότερα καλύπτονται οι ακόλουθοι τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας:

Τα πρότυπα αυτά διασφαλίζουν την κατάλληλη οργάνωση της εταιρείας σε επίπεδο υποδομών και διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής όλων των αναγκαίων πρωτοκόλλων όπως αυτά ανακοινώνονται από τις κρατικές αρχές, σε συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους, για την αντιμετώπιση -στο μέγιστο δυνατό βαθμό- της εξάπλωσης της πανδημίας Covid-19, καθώς και ευρύτερα των μεταδοτικών ασθενειών και ιών.

Τουρισμός – Ξενοδοχειακές μονάδες – Καταλύματα

Εστίαση – Εστιατόρια – Καφετέριες – Bars – Υπεραγορές

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις – Καταστήματα – Γραφεία